Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez sklep internetowy PPUH „STAKOM” (zwany dalej Sklepem Internetowym). Sklep Internetowy prowadzony jest przez PPUH „STAKOM” Tadeusz Sobieraj, z siedzibą w Zabrzu, ul. Paderewskiego 64, NIP: 648-000-72-57 (zwanym dalej Sprzedającym), prowadzącym sprzedaż za pośrednictwem internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.sklep-stakom.dl.pl. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sprzedającym.
Kupującym może być każda osoba fizyczna lub zarejestrowana firma, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Każda osoba składająca zamówienie w Sklepie Internetowym zobowiązana jest zapoznać się z regulaminem. Brak znajomości Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
Podczas dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Klient potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem , jak również to, że akceptuje go w obowiązującej formie. 
 
II. DANE KLIENTA
 
Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji bądź składania zamówienia, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
 
 
III. ZAKUPY
 
Zamówienie w Sklepie Internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.sklep-stakom.dl.pl.
Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że zamówiony towar znajduje się na magazynie czy też u dostawców sklepu. W przeciwnym wypadku Klient informowany jest o zaistniałej sytuacji i podejmowane są rozmowy na temat dalszej realizacji zamówienia (przedłużenie czasu realizacji lub anulowanie zamówienia).
Zamówienie realizowane jest do 72h w przypadku towarów dostępnych na magazynie. Jest to czas, który upływa od momentu złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji plus czas dostawy.
Do każdego zamówienia należy doliczyć koszty dostawy.
Każda transakcja potwierdzana jest FAKTURĄ VAT (w przypadku podmiotu gospodarczego wymagane jest uzupełnienie dodatkowo następujących danych: nazwa firmy oraz numer NIP).
Pracownik PPUH „STAKOM” informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te przekazywane są na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.
 
IV. CENY
 
Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, która doliczana jest na koniec zamówienia lub ustalana indywidualnie z klientem.
 
 
V. WARUNKI I KOSZTY DOSTAWY
 
Możliwe są następujące sposoby dostawy zakupionego towaru:
     a) przesyłka kurierska – kurier DPD(czas dostawy max 48 h) - w dowolne miejsce Polski. (towary max do 30kg).
     b) transport na terenie Śląska  - wyceniany indywidualnie w zależności od ładunku oraz ilości kilometrów.
     c)  odbiór osobisty w siedzibie firmy.
 
W celu ustalenia sposobu i kosztów dostawy Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym.
 
VI. PŁATNOŚCI
 
W Sklepie Internetowym możliwe są następujące rodzaje płatności za zamówione towary:
     a) przedpłata – płatność za zamówienie poprzez portal bezpiecznych płatności internetowych – Transferuj.pl.
     b) za pobraniem - należność za zamówienie należy zapłacić przy odbiorze towaru.
     c) płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
     d) płatność kartą przy odbiorze osobistym.
 
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
© PPUH "STAKOM" Paweł Sobieraj - Zabrze © 2018